Elementenbegroting


INZICHT IN DE BOUWKOSTEN

- definitieve ontwerpfase -

Een elementenbegroting wordt veelal opgesteld in de definitieve ontwerpfase van een project. Net als bij een elementenraming wordt deze begroting opgebouwd volgens de NL-SfB methodiek.

In deze fase zijn constructieve gegevens, materiaalgebruik en het programma van eisen meestal al bekend.
Op basis van deze gegevens worden de eenheidsprijzen goed onderbouwd en omschreven.
Het geeft een nauwkeuriger beeld van de bouwkosten omdat de elementprijzen onderbouwd zijn met arbeids-, materiaal-, materieel- en onderaannemersprijzen.

De elementenbegroting is bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwmanagementbureau’s en wooncorporaties.