Offertes aanvragen


offertes aanvragen bouw

EEN SLIMME KIJK OP OFFERTES

 - besteksfase -

De offerteaanvragen en het analyseren hiervan kunnen volledig voor u verzorgd worden.
Alle beschikbare gegevens van uw bouwproject worden digitaal verstuurd naar de gewenste onderaannemers.
Dit levert een aanzienlijke besparing op in tijd én in repro- en portokosten.

De ontvangen offertes worden daarna met elkaar vergeleken middels een offertespiegel. 
Offertes worden beoordeeld op prijsstelling, kwaliteit, compleetheid, fouten, dubbeltellingen en werkaanpak.

De economisch meest geschikte offerte wordt vervolgens verwerkt in de begroting. Waar mogelijk worden ook bezuinigingen doorgevoerd. 
Wij onderhouden contact met de aangevraagde onderaannemers en beantwoorden inhoudelijke vragen over het project.